dijous, 16 de maig de 2019


PREFIXOS I SUFIXOS

Els prefixos es col·loquen davant de les paraules per a formar paraules noves.
Exemples: SEMIcorxea - TRIangle - EXTRAordinari

Els sufixos es col·loquen darrera de les paraules per a formar paraules noves.
Exemples: MoneDER - CavallET